JAK TOPIT?

V krbu nebo v kamnech

Úplně při prvním zatopení v novém krbu či kamnech, po rozdělání ohně v topeništi, zavřeme krbová dvířka, ale nedovíráme je na kličku!!! Jen je necháme přivřené ( asi tak 30 min.), Je to z důvodu možného připečení těsnění k rámu krbu. Krb je nastříkán speciální samovypalovací barvou, takže při prvním zatopení se začne barva vypalovat a tvrdnout. Aby se barva dostatečně vypálila, je potřeba topit 3-5 hodin, a to na výrobcem určenou plnou spotřebu dřeva na hodinu, kterou udává v kilogramech.

Pozor!!! Při vypalování dochází k vypařování rozpouštědel z barvy. Tak intenzivně větrejte. Z krbu nebo z kamen se při vypalování může i lehce kouřit. Pokud krb dostatečně “nevypálíte”, můžete cítit zapékání barvy až 3 zatopení.

Postup – jak zatápět

Při zatápění si nejdříve otevřeme všechny přívody vzduchu, co máme na krbu (přisávání pod rošt ohniště, oplach skla, sekundární spalování), pokud máme komínovou klapku, tak také otevřeme.

Do krbu vložíme podpalovač, zapálíme a na něj vkládáme od menších dřívek po větší. Snažíme se dřevo umisťovat do zadní části ohniště a opírat o zadní stěnu tak, aby se nám při pozdějším dohoření žhavé dřevo nesesunulo na sklo krbu (větším nárazem muže prasknout).

Při prvním roztápění vložíme postupně výrobcem určené maximální množství dřeva. Takto se nám vytvoří žhavý základ v topeništi, a pak už jen přikládáme dle potřeby. Po prvním přiložením, než nám dřevo pěkně chytne, už můžeme stáhnout přísun vzduchu
pro hoření, popřípadě i komínovou klapku. Ale ne natolik, aby se nám to v topeništi nezačalo dusit. Oplach skla doporučuji nechat otevřené na plno.

 
Jak přikládat? Pokud chceme přiložit, je potřeba před otevřením dvířek zvětšit tah v topeništi do komínu. Takže si otevřeme zase všechny možné přívody vzduchu, chvilku počkáme než se nám zvětší tah komína, a pak kličkou odemkneme dvířka, ale hned neotvíráme!!!

Necháme je chviličku přivřené, aby se nám vyrovnal tlak krbu s místností, a poté pomalu otevřeme a přiložíme (dvířka neotvíráme prudce, jinak vlivem rychlého otevření vznikne vzdušný proud a dojde k zakouření do místnosti). Dřevo zase klademe k zadní stěně topeniště.

Po přiložení zase nějakou tu minutku počkáme, až nám dřevo pěkně chytne, a potom můžeme znova regulovat rychlost hoření.